Fakturering & betaling

Administration

Administrationen består af funktionerne økonomi og løn, IT, sekretariat og reception. Vores primære opgave er at sikre, at de interne processer og arbejdsgange på disse områder fungerer optimalt. Hvis du som kunde eller leverandør har et spørgsmål til bogholderiet, står vi klar til at modtage dit opkald på vores hovednummer +45 75 15 10 55 eller til at besvare din mail på kontakt@oj-comfort.dk. Vi kan også træffes i receptionen på vores hovedkontor, som ligger Ørnevej 1, 6705 Esbjerg Ø.

Til leverandører
Vi understøtter modtagelse af fakturaer som PDF pr. mail. Vores faktura mailadresse er invoice@oj-comfort.dk. For at vi kan behandle jeres faktura og betale denne inden for den aftalte betalingsfrist er det vigtigt, at det ved ordreafgivelsen oplyste reference nummer tydeligt er angivet på fakturaen.

Til erhvervskunder
Vore fakturaer fremsendes i elektronisk format – enten som PDF eller XML. Ønske om format samt EAN nummer eller mailadresse oplyses ved første bestilling/ordre, hvorefter disse oplysninger lagres på kunden. Eventuelle krav og ønsker til reference m.v. på fakturaen skal oplyses ved ordreafgivelsen. Ved spørgsmål til faktura, kontoudtog m.v. henvises til at anvende kontakt@oj-comfort.dk.

 

Bankoplysninger
Kontonummer: 12013191
Registreringsnummer: 4394
IBAN konto: DK7330000012013191

CVR 14182233