Brand

Brand


Hovedformålet med aktiv brandsikring er naturligvis at beskytte dine værdier.
Værdierne består af både mennesker og bygninger, og vi er derfor certificeret inden for 3 områder:

 

   Brandalarm

  • Opdager en begyndende brand med detektorer og alarmere brandvæsenet direkte.
  • I redder liv og minimere skaderne på jeres bygninger.

 

  Brandventilation

  • Tilsikre at der ikke sker overtænding af bygningen, samt minimere risikoen for kollaps af bærende dele.
  • I sikres at alle kan komme ud i sikkerhed, og beredskabet kan arbejde uden fare.

 

  Varslingsanlæg

  • Tidlig og tydelig information til personer omkring fare, og hvordan de skal forholde sig.
  • I sikres en kontrolleret adfærd og alle kommer sikkert til rette sted.

Det er i alles interesse at få stoppet en brand så tidligt som muligt.

Man skelner typisk imellem om anlæg skal etableres som et frivilligt eller tvunget anlæg.

Når det drejer sig om et tvunget anlæg, vil det typisk være et ønske fra forsikringsselskabet eller krav i bygningsreglementet. Uanset baggrunden så er der i begge tilfælde ofte penge at spare på forsikringspræmien.

 


Hos O&J Comfort har vi mange års erfaring med projektering, installation og vedligehold af brandsikring.

Vi er selvfølgelig certificeret i henhold til DBIs retningslinje 001, 002, 024, 027, 232.

O&J Comfort er ISO certificeret og registreret sikringsinstallatør hos Forsikring & Pension til installation og service af alarmer og overvågning i alle sikringsklasser. Vi er registreret med godkendelsesnummer 212.1868 og listen over godkendte installatører kan ses her.

Denne godkendelse er din garanti for løsninger i højeste kvalitet. Alle sikringsanlæg serviceres løbende gennem serviceaftaler med hver enkelt kunde, og der tages højde for eventuelle forsikringsmæssige krav.